Betingelser

1.Partene

 • Selger er Elektronikk-Service Orgnr 982 610 893, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren eller firma som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.
 • Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
 • Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

2.Priser

 • Prisene selger oppgir er i norske kroner inkl. mva. og er så langt det er mulig faste og gjelder så lenge varene er på lager. Selger forbeholder seg retten til å justere prisene på bakgrunn av forhold som ligger utenfor selgers kontroll.
 • Prisene synkroniseres en gang i døgnet.
 • For ordre over 750,- inkl. mva kan kjøper velger selgers frakt metode uten tillegg i prisen, normalt brev uten sporing og forsikring. Kjøper kan også velge å spesifiser annen frakt metode mot tillegg prisen.
 • På ordre under 750,- inkl. mva tilkommer frakt inkludert ekspedisjon kostnader ut fra valgt frakt metode.

3.Betaling

 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
 • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
 • Om kjøper velger oppkrav, blir betaling krev når kjøperen henter varene hos Posten.
 • Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

4.Komponenter/fabrikant/bilder

 • Selger leverer elektronikk komponenter fra en rekke fabrikanter. Det kan derfor være små variasjoner i utseende merking ol.
 • Selger leverer elektronikk komponenter som til en hver tid er tilgjengelig i markedet. Dette kan fravike noe fra bilder og datablad
 • Bilder er ment som illustrasjonsfoto og produsenter kan endre spesifikasjoner og utseende ute forvarsel.
 • Farger kan avvike noe på bilder i forhold til realiteten.

5.Levering/ansvar

 • Alle varer leveres fra selgers lokale lager i Norge, med mindre annet er spesifisert.
 • Betegnelsen “Eksternt lager” viser til hver enkelt produsent sitt lager. Ved bestilling av varer fra “Eksternt lager” kan bestillingen bli oppdelt i flere sendinger.
 • Normal behandlingstid på ordrer er 1-2 virkedager hos selger. Fremsendelsestiden følger Postens frister, normalt 1-4 virkedager. I ferietid og i situasjoner utenfor selgers kontroll kan leveringstiden variere. Varer fra “eksternt lager har en normal leveringstid på ca 2-3 uker.
 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt ansvaret tingen.
 • Velger kjøper leveringsmetode “brev uten sporing og forsikring”. Regnes varen som levert når selger har levert varene til Posten og Posten regnes da som kjøpers representant.
 • Velger kjøper Norgespakke eller annen sporbar levering regnes varen som levert når varene utleveres fra Posten til kjøper.
 • Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert. 
 • Kjøper kan kansellere en ordre via “min side” helt frem til den er under behandling av selger.
 • Selger kan kansellere ordre eller varelinjer som inneholder feil.

6.Lagerbeholdning/restordre

 • Selger prøver å holde lagerbeholdningen så oppdatert som mulig i vår nettbutikk. Men på grunn av forbruk internt og salg over disk kan det av og til forekomme avvik.
 • Selger opererer ikke med restordre. De varene som ikke er på lager vil automatisk bli kansellert fra ordren.
 • Lagerbeholdning på “eksternt lager” synkroniseres en gang i døgnet.

7.Online produkter/nedlastede produkter

 • Selger plikter å tilgjengeliggjøre nedlastnings produkter umiddelbart etter at betaling og korrekt informasjon er gitt av kjøper.
 • Selger plikter å sende nedlastningslinker automatisk til kjøpers oppgitt e-post adresse. Linkene er gyldige i 30 dager og 3 nedlastninger pr link.
 • Utover å tilgjengeliggjøre nedlastningene i 30 dager og 3 nedlastninger har ikke selger noen plikt til å lagre kjøpers nedlastede produkter.
 • Selger har ingen Copyright på nedlastingene med mindre annet er uttrykkelig beskrevet i produktbeskrivelsen. Selger tar kun betalt for utgifter knyttet til å administrere og tilgjengeliggjøre nedlastningene.
 • Selger plikter enten å levere filene i standardisert format som PDF, JPG, ZIP eller levere med nødvendig software for at nedlastingene skal fungere på Windows 10 og Windows 11.
 • Selger vil strebe etter å levere høy kvalitet på alle nedlastingene, men enkelte av nedlastningene er scannet dokumentasjon som er 50-70 år gammel. Noe som i seg selv kan gi noe redusert kvalitet.
 • Selger er ikke ansvarlig for feil og mangler som måtte være i nedlastede produkter og dokumentasjon

8.Angrerett

 • Angrerett gjelder når kjøper er forbruker og kjøpet er over 300,-
 • Angreretten dekkes av Angrerettloven og gjelder forbrukere i inntil 14 dager.
 • Ved kjøp av varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt av kjøper.
 • Kjøper må kontakte selger skriftlig senest 14 dager etter at varen er mottatt. Selger aksepterer ikke retur av varer uten at melding om angrerett er sendt til selger via kontaktskjema, epost eller vedlagt.
 • Selger sender angrerettskjema til kjøper som vedlegg og/eller link i ordrebekreftelser og/eller faktura.
 • Ønsker kjøper å benytte angre retten må varene returneres komplett, i original emballasje. Hvis varen var levert i forseglet emballasje så må ikke forseglingen være brutt.
 • Angrerett gjelder ikke på nedlastede produkter.
 • Kjøper må levere tilbake varene uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
 • Selger kreditere kjøper for varen(e) eks frakt, reelle utgifter og eventuelle mangler/skader på varen.
 • Selger krediterer kjøper etter at varene er mottatt og kontrollert. Krediteringen skjer via samme betalingssystem som betalingen.

9.Reklamasjon/Garanti

 • Garanti er noe som styres av hver enkelt leverandør/produsent. Betingelsene for dette vil være nevnt under hvert enkelt produkt der det er aktuelt. Det er ofte at garanti håndteres direkte av leverandør/produsent.
 • Reklamasjon styres av forbrukerkjøpsloven om kjøper er privatperson og kjøpsloven om kjøper er firma/organisasjon.
 • Mener kjøper at det er en feil på varen i henhold til reklamasjonsbestemmelsene. Så må kjøper ta kontakt med selger innen rimelig tid etter forbrukerkjøpsloven/kjøpslovens bestemmelser.
 • Erfaringsmessig så er det mange problemer som kan løses på mail eller telefon. Så vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet under før du returnerer varene.

10.Feillevering/skade

 • Ved manko vil selger ettersende det som måtte mangle i ordren kostnadsfritt, alternativt vil det bli kreditert.
 • Ved feillevering vil selger sende korrekt produkt kostnadsfritt og dekke returporto i de tilfellene der retur er hensiktsmessig.
 • Er en vare skadet under transport så dekkes dette av Postens transportforsikring. Det er kun Norgespakke og sporbare pakker som er forsikret, brevfrakt er ikke forsikret.
 • Kjøper må melde fra til Posten og til selger umiddelbart ved transportskade.

11.Konfliktløsning

 • Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.